V-Line 

Pomoc


Odbieranie, rejestrowanie i wizualizacja danych z czujników telemetrycznych systemu RAMOC i innych.

Pozycje menu Wszystkie stacje - w tabeli i Wejścia
Tabelaryczne zestawienie wszystkich stacji lub możliwość ich wyboru w zależności od
 • Danych głównych (nazwa, lokalizacja)
 • Danych użytkownika (opisy, numery identyfikacyjne, dane adresowe ...)
 • Czasu ostatniej wiadomości, sygnalizacja kolorami:
  Kolor kodu Opis
  Raport czasu Brak wiadomości zgodnie z zaprogramowaną częstotliwością
  Raport czasu Brak dwóch kolejnych wiadomości w zaprogramowanych przedziałach czasu
 • Zmierzone wartości, stan wejść i wyjść, sygnalizacja kolorami wejść i wyjść:
  Wejście
  analogowe
  Opis
  Wartość Wartość w zakresie ostrzegawczym
  Wartość Wartość w zakresie alarmowym
  Wartość Min/Max Zmiana w wybranym okresie nie przekracza 5% zakresu
  Wejście
  cyfrowe
  Opis
  Wył Wejście otwarte (0/Wył/OK.)
  WŁ Wejście zamknięte (1/WŁ)
  ALARM Wejście zamknięte (1/ALARM)
  Wyjście
  przekaźnikowe
  Opis
  Wył Wyjście w stanie podstawowym (0/Wył/OK)
  WŁ Wyjście przełącznika (1/WŁ/ALARM)
Zakres wyświetlanych danych zależy od poziomu przyznanych uprawnień. Dodatkowe informacje są prezentowane, gdy kursor myszy znajduje się nad danym polem tabeli. Urządzenia bez raportu mogą zostać ukryte. Wyszukiwanie informacji jest możliwe przez zastosowanie klucza xx.

Pozycje menu Pojedyncza stacja - Podgląd
Wyświetlanie danych z czujników oraz dane podstawowe urządzenia.

Pozycje menu Pojedyncza stacja - Historia
Wizualizacja danych telemetrycznych i czujnika urządzenia w wybranym okresie w postaci wykresu lub w tabeli (możliwy export danych).
Specjalna wersja wykresu: Odczyty poza granicą alarmową mogą być ukryte, linia jest przerwana w punktach reprezentujących. Podwójne kliknięcie na wykresie spowoduje otwarcie nowe okna z powiększonym diagramem.

Pozycje menu Pojedyncza stacja - Opis użytkownika
Dotyczy użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia wprowadzania opisów.

Pozycje menu Ustawienia
Zawiera informacje nt. uprawnień użytkownika. Nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail i szczegóły dot. raportów dziennych mogą być modyfikowane. Uprawnienia oraz dopuszczalna liczba wiadomości SMS w miesiącu zostaną określone z poziomu systemu.

Pozycje menu Logowanie
Logowanie do konta użytkownika. Wymagane jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła (wielkość liter nie ma znaczenia). Logowanie może być z użyciem protokołu szyfrowania danych (Logowanie bezpieczne) lub bez szyfrowania (Logowanie bez SSL).

Pozycje menu Rejestrowanie
Dotyczy użytkowników zainteresowanych uzyskaniem uprawnień dostępu. Należy zdefiniować nazwę użytkownika i hasło (co najmniej 4 znaki, wielkości liter nie ma znaczenia). Po weryfikacji danych konto jest aktywowane.


Wersja: V3.9, Opracowane przez Ronald Fitzke (Innotas GmbH).
Pytania, sugestie i zgłoszenia problemów prosimy zgłaszać za pośrednictwem e-mail na adres: info@ramoc.de.